Information og priser!

Betaling:

A-medlem er solo-undervisning ved konservatorie-uddannet lærer, 

og koster 650,- kr pr rate

B-medlem er solo ved ung’ervisere, og koster 390,- kr pr rate

C-medlem er orkester (f.eks Byorkestret) og koster 190,- kr pr rate

 

Betaling foregår i 10 rater fordelt således over året:

(Sydbank 7059-1136281)

Rate 1: betaling 1/9-2019

Rate 2: betaling 1/10

Rate 3: betaling 1/11

Rate 4: betaling 1/12

Rate 5: betaling 1/1-2020

Rate 6: betaling 1/2

Rate 7: betaling 1/3

Rate 8: betaling 1/4

Rate 9: betaling 1/5

Rate 10: betaling 1/6

 

Betalingen er forud, og skal ske indenfor de 5 første hverdage i måneden. 

 

Overskrides betalingsfristen tillægges et rykkergebyr på 100,00 kr. Denne kommer på den følgende måneds/periodes opgørelse.

 

For at vi kan holde styr på hvem der indbetaler, indfører vi medlemsnumre. Dette nummer SKAL fremgå på kontooverførslen – det skrives i feltet ”besked til modtager” - ikke som vedhæftet besked. Elevens navn skrives efter elevnummeret.

 

Administrationsgebyr:

Ved sæsonstart tillægges et gebyr på 275,- kroner pr. familie. Gebyret dækker indmeldelse i foreningen, administration og køb/vedligeholdelse af foreningens faste instrumenter og inventar.

Ved start midt i sæsonen, efter 1. januar er gebyret reduceret til 175,- kroner

 

Instrument-leje:

Det er muligt at leje saxofon, trompet/cornet og guitar på Musikgården.

Det er kun muligt at leje instrument, hvis du modtager undervisning på Musikgården.

Lejeperioden er et halvt år af gangen.

Pt er leje-prisen pr. måned:

Trompet: 80,- kr

Saxofon: 80,- kr

Guitar: 80,- kr

 

Aflysning:

Hvis eleverne er forhindret i at komme, bedes man sende en sms til sin lærer. Man skal dog stadig betale for lektionen. 

Aflyser Musikgården mere end to undervisningsgange, pga sygdom, vil det for meget betalte blive reguleret ved sæsonafslutning.

Aflyses undervisningen pga. lærerens anden aktivitet (eksamen, egen musisk aktivitet osv) vil det for meget betalte blive reguleret ved sæsonafslutning.

Musikgården forsøger, så vidt det er muligt, at skaffe vikar, eller efterlæse, hvis egen lærer ikke kan møde op.

 

Indmeldelse:

Er du interesseret i at starte på Musikgården ?

Har du spørgsmål er du velkommen til at ringe på 2886 2180 eller skrive på musikgaarden@gmail.com.

Man betaler fuld rate den måned man starter, også selvom det er midt i en måned.

 

Sæsonstart:

Alle hold og soloelever starter i uge 34. Man kan sagtens komme ind midt i en sæson, såfremt der er plads. Ring/SMS/mail og hør, om der er plads.

 

Udmeldelse:

Udmeldelse kan ske med en måneds varsel fra den først kommende måned. Løbende måned + 60 dage. Hvis du eksempelvis melder dig ud midt i september måned, betaler du for undervisningen til og med november. Og har selvfølgelig ret til at bruge pladsen.

Udmeldelse skal ske skriftlig - på mail til Musikgården (musikgaarden@gmail.com)

Det er ikke nok at den enkelte elev siger det til sin lærer.